Ovčiji sir

Svrljiška ovca spada u red najkvalitetnijih i najpoznatijih sojeva pramenke koja se gaji u Istočnoj Srbiji. Napasana na planinakim pašnjacima bogatim lekovitim biljem odlikuje se visokim kvalitetom mesa i mleka. Od takovog mleka izrađuje se svrljiški ovčiji sir koga odlikuje visok kvalitet, blag ukus i miris svojstven mleku. Ručna izrada doprinosi da se svo vreme prate oragnoleptičke karakteristike sireva i dobije najviši kvalitet.

Punomasni sir sa min 45% m.m. u suvoj materiji

Rok upotrebe 180 dana

Sastojci: pasterizovano ovčije mleko, kalcijum hlorid , starter kulture, sirilo i kuhinjska so.